Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu (ABG 2005), 9 - 11 Haziran 2005 tarihleri arasında İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde ağ ve bilgi güvenliği alanında çalışan akademisyen, araştırıcı ve uygulayıcılar bir araya getirilerek çalışmalarını sunma ve bunlar üzerine tartışma olanağı, ayrıca bu alandaki yeni ürünleri değerlendirme olanağı sunuldu.

 

Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu (9-11 Haziran 2005)

ABG2005