GÜNLÜKhaber : Bilgi Güvenliğinde i-bekçi Farkı (10.09.06)

BThaber dergisinin 29 Mayıs - 4 Haziran 2006 tarihli sayısının Bilgi Güvenliği dosyasının 19. ve 29. sayfalarında yer aldık. Genel Müdürümüz Sayın Zafer Daştan'ın yazısı da yayınlanmıştır.

Z-Sistem Şirket Müdürü Zafer Daştan, bilginin üretilmesi, üretildikten sonra saklanması, gerektiği zamanda, yetkilendirilmiş eller taranfından, uygun amaçla kullanılmasının yüzyıllar boyunca sorun olduğunu ifade etti."Bu değerin korunması ve uygun kullanıldığının denetimi, daima iç kaynaklar tarafından sağlanmış, kişiler kendi sırrını saklamış, toplumlar ve devletler de kendilerinden olana güvenmişlerdir" diyen Daştan, "Doğal olarak, bilginin yetkisiz kişilerce

kullanılması bilgiyi üretenlere zarar vereceği için bu olgu bu şekilde oluşmuştur" dedi. Daştan, şunlarısöyledi: "Tehdit algısı, farkındalık ile başlar. Kurumsal algının yeterli bir düzeyde olması gerekir ki, önlem mekanizması devreye girsin, önlem alınmış olması "tehditi" ortadan kaldırmaz, önlem, tehdit peşinden gelebilecek olan saldırıların etkisini yok edebilir veya azaltabilir. Bilginin, üretim sürecinin denetimi, saklanması, uygun amaçlar için yetkili kullanımı elektronik teknolojileri sayesinde mümkün olmuştur. Elektronik ortamda tutulan bilgi, bir açık nedeni ile çok hızlı olarak istenmeyen kişi veya kurum veya devletin eline geçebilir."
Daştan'a göre eğer bir saldırı yapılacaksa bu üç bileşen hedeftir: Bu hedeflere erişmek için bir ortam gerekmektedir.