Proje Başlığı:

iBekçi Kategori Tabanlı İnternet Erişimi Kontrol Yazılımı

Proje Amacı:

Kurumsal internet kullanımını kontrol altına alarak; internet hat kullanım verimliliğini ve iş sürekliliğini arttıracak Katagori Tabanlı Kontrol Yazılımı (KKY) oluşturmak. Bu yazılım ile 5651 sayılı yasanın kurumsal uygulama gerekliliğinin yerine getirmek, kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarının tespiti ile internet kullanımını düzenlemek, istenmeyen internet sitelerine erişimlerinin engellenerek, kurumsal internet erişimini kontrol altına almak için iş harici internet sitelerine erişimlere kısıtlama getirilmesi sağlanacaktır.

Proje Hedefi:
  • Kategori Tabanlı Kontrol Yazılımının (KKY) yapılması
  • KKY için Kategorilere Ayıklama Yazılımının (KAY) yapılması
  • Test kullanıcılarından KKY ile alınan erişilmiş internet sitelerinin KAY ile kategorilere ayrılması
  • Mevcut internet kullanımının kayıt altına alınması ile internet kullanımın raporlanması
  • KKY ile istenmeyen internet sitelerine erişimlerin engellenmesi
Beklenen Sonuçlar:
  • İnternet kullanımının takibi (raporlama)
  • İnternetin öncelikli olarak kurumsal uygulamalar için kullanılması (verimliliğin arttırılması)
  • iBekçi ürünün yeni özellik kazandırılarak mevcut müşteri memnuniyetinin, rekabet gücünün ve pazar paynın artması (sürdürebilirlik ve rekabetçiliğin arttırılması)