Sanal Ağ, 802.1q

i-bekçi yöneticisi, bir fiziksel arabirim üzerinden iletişim kuran kullanıcıları farklı ağlara üyelermiş gibi gruplara ayırabilir. Ayırdığı her grup (sanal ağ) için kural yazabilir, ayrı ayrı gerçek birer arabirim gibi kullanabilir.

i-bekçi, arkasındaki iç ağlarda kurulan sanal ağ yapılarının dış dünyaya olan bağlantılarını yönetebilir, denetleyebilir. En yaygın uygulamalardan biri, fiber kablo içerisinden gelen birden fazla MetroEternet bağlantısının, Sanal Ağ yapılarıyla, birbirlerinden bağımsız olarak kullanılabilmesidir.