Servis Kalitesi Yönetimi

Kurumsal servislere izin verilen bazı erişimler, kötü amaçla kullanıldığında servislerin hizmet sunmasını engelleyecek duruma getirebilir. Kurumsal hizmetlerin aksamaması için izin verilen IP erişimlerinin, iş süreçleri doğrultusunda modellemesi, i-bekçi Yönetim Merkezi'nin "Servis Kalitesi
Seçenekleri" sayesinde mümkündür. Servis Kalitesi Seçenekleri ile tüm trafik için genel veya kural bazında özel birçok tanımlama yapılabilir. Bu sayede, servis kalitesini en üst düzeyde tutmak amaçlanır. Uygulanabilecek bazı Servis Kalitesi Seçenekleri ve işlevleri şu şekildedir:

  • Yazılan herhangi bir kuralın en fazla kaç istemci bilgisayara uygulanacağını belirleyerek, sunucu başına düşen bilgisayar erişimini kısıtlamış olur (Bilgisayar / Sunucu).
  • Bir kuralla ilgili en fazla kaç durum oluşturulacağını belirleyerek muhtemel saldırıları engeller (Durum / Kural).
  • Bir bilgisayardan en fazla kaç TCP bağlantısı yapılabileceği belirlenerek muhtemel saldırıları engellemesi sağlanır (Bağlantı / Bilgisayar).
  • Bir bilgisayardan yapılacak TCP bağlantılarının sıklığı belirlenerek muhtemel saldırıları
    engellemesi sağlanır (Bağlantı / Saniye).
  • Gelen paketlerin en fazla kaç parçaya ayrılabileceğini belirlenerek muhtemel saldırıları
    engellemesi sağlanır (Parça / Paket).