Trafik Şekillendirme

Kural bazlı olarak, i-bekçi, üzerinden geçen kritik öneme sahip IP trafiğinin önceliklendirilmesini sağlayabilir. Örneğin, "IP üzerinden ses" taşırken, gecikmeye olan duyarlılığından dolayı bu tarifiğin diğerlerinden öncelikli olması gerekir. Birden fazla iletişim türü varolduğunda, bunları i-bekçi yöneticisinin belirleyeceği öncelik derecesi veya dinamik sığa ayrımına göre önceliklendirebilir.

i-bekçi, üzerindeki tüm bağlantılar üzerinde hat sığalarını yönetebilir. Paket Eleği kuralları yardımıyla belli kullanıcı grupların veya belirli sunucuların hattın ne kadarını kullanacağı belirlenebilir. Böylece daha verimli bağlantı kullanımı sağlanır.