Yük Dengeleme

i-bekçi Servis Yük Dengeleme ve Hat Yük Dengeleme yapabilir. İki işlem de Paket Eleği mekanizmasının yönlendirme ve yöneltme özellikleri kullanılarak kural bazlı gerçekleştirilir.

Servis Yük Dengeleme işlevi, "istemci - sunucu" trafiğinin çok yoğun olduğu bölgelerde, trafiği paylaştırarak sunucuların rahat çalışabilmelerini sağlar. Verilen tek bir hizmet için, birbirinin kopyası sunuculara Servis Yük Dengeleme yapılarak, çok yoğun istek olması durumunda, tüm trafiğin tek bir sunucuyu boğması engellenir.

Hat Yük Dengeleme ise, belirlenecek bir kısım veya tüm trafiği, i-bekçi'de varolan bağlantılar üzerine paylaştırma işidir. Böylece tüm hatların verimli olarak kullanılması sağlanır.